نام فارسی قطعه: محافظ کنار درب عقب راست

نام انگلیسی قطعه: CARRIER SUB-ASSY, REAR AXLE, LH


شماره فنی: 4230530090

کد قطعه: 42305-30090

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4230530110
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020