نام فارسی قطعه: محافظ کنار درب عقب راست

نام انگلیسی قطعه: CARRIER SUB-ASSY, REAR AXLE, LH


شماره فنی: 4230548051

کد قطعه: 42305-48051

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4230548050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020