نام فارسی قطعه: محافظ کنار درب عقب راست

نام انگلیسی قطعه: CARRIER SUB-ASSY, REAR AXLE, LH


شماره فنی: 4230548060

کد قطعه: 42305-48060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020