نام انگلیسی قطعه: SHAFT ASSY, REAR DRIVE, LH


شماره فنی: 4234030160

کد قطعه: 42340-30160

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020