نام فارسی قطعه: دیسک ترمز عقب

نام انگلیسی قطعه: DISC, REAR


شماره فنی: 4243160290

کد قطعه: 42431-60290

قیمت: 42,253,500 ریال

4 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 4
قیمت: 42,253,500 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020