نام فارسی کد فنی قطعه: سنسور باد

نام انگلیسی کد فنی قطعه: VALVE SUB-ASSY, TIRE PRESSURE MONITOR

کد فنی قطعه VALVE SUB-ASSY, TIRE PRESSURE MONITOR VALVE SUB-ASSY, TIRE PRESSURE MONITOR خرید آنلاین قطعه خرید قطعه ماشین VALVE SUB-ASSY, TIRE PRESSURE MONITOR کد فنی قطعه VALVE SUB-ASSY, TIRE PRESSURE MONITOR ماشین کد فنی قطعه VALVE SUB-ASSY, TIRE PRESSURE MONITOR VALVE SUB-ASSY, TIRE PRESSURE MONITOR خرید قطعه ماشین VALVE SUB-ASSY, TIRE PRESSURE MONITOR خری آنلاین قطعه

شماره فنی: 4260742021

کد قطعه: 42607-42021

قیمت: 21,608,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  پریوس / ZVW30L-AHXEBW
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTMKV
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETDKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETNKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETGKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETSKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEXDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEXNKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBV
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBW
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETDKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 21,608,000 ریال
whatsapp-footer telegram-footer telegram-footer