نام انگلیسی قطعه: JOINT ASSY, FRONT DRIVE INBOARD, LH


شماره فنی: 4304028040

کد قطعه: 43040-28040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020