نام فارسی قطعه: پلوس

نام انگلیسی قطعه: SHAFT ASSY, FRONT DRIVE, RH


شماره فنی: 4341033341

کد قطعه: 43410-33341

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4341033340

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC
تویوتا  /  کمری / AVV50L-AEXNBW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020