نام فارسی قطعه: مجموعه پلوس چپ

نام انگلیسی قطعه: SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, LH


شماره فنی: 4347039487

کد قطعه: 43470-39487

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020