نام فارسی قطعه: پلوس

نام انگلیسی قطعه: SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, RH


شماره فنی: 4347039577

کد قطعه: 43470-39577

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020