نام فارسی قطعه: دیسک ترمز جلو

نام انگلیسی قطعه: DISC, FRONT


شماره فنی: 4351248110

کد قطعه: 43512-48110

قیمت: 41,695,500 ریال

2 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTV
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 41,695,500 ریال