نام فارسی قطعه: دیسک ترمز جلو

نام انگلیسی قطعه: DISC, FRONT


شماره فنی: 4351260180

کد قطعه: 43512-60180

قیمت: 41,600,500 ریال

2 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 41,600,500 ریال