نام فارسی قطعه: شیلنگ مخزن روغن فرمان

نام انگلیسی قطعه: HOSE, OIL RESERVOIR TO PUMP, NO.1


شماره فنی: 4434848090

کد قطعه: 44348-48090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020