نام فارسی قطعه: شیلنگ هیدرولیک

نام انگلیسی قطعه: COOLER SUB-ASSY, POWER STEERING OIL, NO.1


شماره فنی: 4440248050

کد قطعه: 44402-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020