نام انگلیسی قطعه: COVER SUB-ASSY, STEERING COLUMN HOLE, NO.2


شماره فنی: 4502648050

کد قطعه: 45026-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020