نام فارسی قطعه: ایربگ

نام انگلیسی قطعه: BUTTON ASSY, HORN


شماره فنی: 4513030661C0

کد قطعه: 45130-30661-C0

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4513030660C0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020