نام انگلیسی قطعه: COVER, STEERING WHEEL, LOWER NO.3


شماره فنی: 4518733040C0

کد قطعه: 45187-33040-C0

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV