نام انگلیسی قطعه: JOINT ASSY, STEERING SHAFT UNIVERSAL


شماره فنی: 4523048050

کد قطعه: 45230-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020