نام فارسی قطعه: سیبک فرمان

نام انگلیسی قطعه: ROD ASSY, TIE, RH


شماره فنی: 4546009230

کد قطعه: 45460-09230

قیمت: 12,872,750 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXNBA
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXGBA

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 12,872,750 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020