نام فارسی قطعه: سیبک قرقری فرمان

نام انگلیسی قطعه: END SUB-ASSY, STEERING RACK


شماره فنی: 455030K130

کد قطعه: 45503-0K130

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV