نام فارسی کد فنی قطعه: گردگیر جعبه فرمان

نام انگلیسی کد فنی قطعه: BOOT, STEERING RACK, NO.1

کد فنی قطعه BOOT, STEERING RACK, NO.1 BOOT, STEERING RACK, NO.1 خرید آنلاین قطعه خرید قطعه ماشین BOOT, STEERING RACK, NO.1 کد فنی قطعه BOOT, STEERING RACK, NO.1 ماشین کد فنی قطعه BOOT, STEERING RACK, NO.1 BOOT, STEERING RACK, NO.1 خرید قطعه ماشین BOOT, STEERING RACK, NO.1 خری آنلاین قطعه

شماره فنی: 4553548020

کد قطعه: 45535-48020

قیمت: 9,425,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

تامین کننده: آکو پارت
موجودی: 1
قیمت: 9,425,000 ریال
whatsapp-footer telegram-footer telegram-footer