نام فارسی قطعه: لاستیک پدال ترمز پارک

نام انگلیسی قطعه: PAD, PARKING PEDAL


شماره فنی: 4625268010

کد قطعه: 46252-68010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020