نام انگلیسی قطعه: CABLE ASSY, PARKING BRAKE, NO.1


شماره فنی: 4641048050

کد قطعه: 46410-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020