نام انگلیسی قطعه: LEVER, PARKING BRAKE SHOE, LH


شماره فنی: 466210E010

کد قطعه: 46621-0E010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020