نام فارسی قطعه: پمپ ترمز کامل

نام انگلیسی قطعه: BRAKE BOOSTER ASSY, W/MASTER CYLINDER


شماره فنی: 4705033230

کد قطعه: 47050-33230

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020