نام انگلیسی قطعه: PIN, REAR CYLINDER SLIDE, NO.2(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: 4781530300

کد قطعه: 47815-30300

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020