نام انگلیسی قطعه: CLIP, REAR DISC BRAKE PIN HOLD


شماره فنی: 4784330300

کد قطعه: 47843-30300

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020