نام فارسی قطعه: سیلندر ترمز

نام انگلیسی قطعه: CYLINDER ASSY, DISC BRAKE, REAR LH


شماره فنی: 4785022221

کد قطعه: 47850-22221

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4785022220

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV