نام انگلیسی قطعه: CYLINDER ASSY, PNEUMATIC, FRONT RH W/SHOCK ABSORBER


شماره فنی: 4801048040

کد قطعه: 48010-48040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020