نام انگلیسی قطعه: SPRING, COIL, REAR RH


شماره فنی: 4823130A70

کد قطعه: 48231-30A70

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4823130A71
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020