نام فارسی قطعه: کمک فنر جلو سمت چپ

نام انگلیسی قطعه: ABSORBER ASSY, SHOCK, FRONT LH


شماره فنی: 4852080182

کد قطعه: 48520-80182

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020