نام فارسی قطعه: بوش

نام انگلیسی قطعه: BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.2 RH


شماره فنی: 4865560050

کد قطعه: 48655-60050

قیمت: 10,636,900 ریال

2 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 10,636,900 ریال