نام انگلیسی قطعه: LINK SUB-ASSY, TOE CONTROL, LH


شماره فنی: 4870653020

کد قطعه: 48706-53020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020