نام فارسی قطعه: میل مندل عقب سمت راست

نام انگلیسی قطعه: ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.1 RH


شماره فنی: 4871048050

کد قطعه: 48710-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020