نام فارسی قطعه: میل مندل عقب سمت چپ

نام انگلیسی قطعه: ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.2 LH


شماره فنی: 4874030110

کد قطعه: 48740-30110

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020