نام انگلیسی قطعه: ARM ASSY, UPPER CONTROL, REAR NO.1


شماره فنی: 4877030110

کد قطعه: 48770-30110

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4877030090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020