نام فارسی قطعه: طبق طولی ( مندل) چرخ عقب سمت چپ

نام انگلیسی قطعه: ARM ASSY, TRAILING, REAR LH


شماره فنی: 4878048090

کد قطعه: 48780-48090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020