نام انگلیسی قطعه: ARM ASSY, UPPER CONTROL, REAR NO.2


شماره فنی: 4879053030

کد قطعه: 48790-53030

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020