نام انگلیسی قطعه: BRACKET, FRONT STABILIZER, NO.1 RH


شماره فنی: 4880930090

کد قطعه: 48809-30090

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4880930130
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020