نام فارسی قطعه: بوش لاستیک میل موج گیر عقب

نام انگلیسی قطعه: BUSH, STABILIZER, REAR


شماره فنی: 4881830210

کد قطعه: 48818-30210

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020