نام فارسی قطعه: سیبک موجگیر عقب

نام انگلیسی قطعه: LINK ASSY, REAR STABILIZER, RH


شماره فنی: 4883030090

کد قطعه: 48830-30090

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV