نام انگلیسی قطعه: HARNESS ASSY, HEIGHT CONTROL VALVE


شماره فنی: 4898048021

کد قطعه: 48980-48021

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020