نام فارسی قطعه: دیاق رکاب سمت چپ

نام انگلیسی قطعه: BRACKET, SIDE STEP, NO.2 LH


شماره فنی: 517960K010

کد قطعه: 51796-0K010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV