نام فارسی قطعه: سپر عقب

نام انگلیسی قطعه: COVER, REAR BUMPER


شماره فنی: 5215960161

کد قطعه: 52159-60161

قیمت: 46,440,000 ریال

5 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 521596A922
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GNPNKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GCPNKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 5
قیمت: 46,440,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020