نام فارسی قطعه: درب پوش پیچ سپر عقب چپ

نام انگلیسی قطعه: PLATE, REAR BUMPER, LH


شماره فنی: 5216435030

کد قطعه: 52164-35030

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV