نام فارسی قطعه: براکت گوشه سپر عقب چپ

نام انگلیسی قطعه: RETAINER, REAR BUMPER, UPPER LH


شماره فنی: 5256330110

کد قطعه: 52563-30110

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020