نام فارسی قطعه: دیاق بالای رادیاتور

نام انگلیسی قطعه: BRACKET, FRONT BUMPER STONE DEFLECTOR, NO.1


شماره فنی: 5316452020

کد قطعه: 53164-52020

قیمت: 5,400,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  یاریس / NCP92L-BEPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP90L-AHPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP130L-AHPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP131L-AHPRKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 5,400,000 ریال