نام فارسی قطعه: لاستیک زیر کاپوت

نام انگلیسی قطعه: SEAL, HEADLAMP COVER TO HOOD


شماره فنی: 531830K030

کد قطعه: 53183-0K030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020