نام فارسی قطعه: پایه نگهدارنده قفل درب موتور

نام انگلیسی قطعه: BRACE, HOOD LOCK SUPPORT


شماره فنی: 5321735050

کد قطعه: 53217-35050

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV