نام فارسی قطعه: بازوی درب موتور

نام انگلیسی قطعه: ROD, HOOD SUPPORT


شماره فنی: 534400K020

کد قطعه: 53440-0K020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020